Murmestertoresalbu

Baderom

Baderom

Alt innen bad og
baderom i Bergen

Murmester Tore Salbu AS har lang erfaring med levering av baderom til kunder i Bergen. Gjennom våre år i bransjen, har vi opparbeidet oss stor kunskap inne faget. Vi vet at kvalitet på vårt håndverk er viktig ved levering av våre løsninger på baderom.

Dette er noe vi setter høyt i Murmester Tore Salbu AS. Vi ønsker til en hver tid å yte det lille ekstra som gjør deg som kunde glad og fornøyd med vårt arbeid. Vi ønsker at kunder skal føle begeistring over den totale kvaliteten de får hos oss på baderom. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat og et eventuelt tilbud.

Her kommer litt informasjon om hva du bør tenke på når du skal bygge nytt bad.

Ventilasjons anlegget

En viktig del av baderomet er ventilasjons-anlegget. Dersom det er for lite kan konsevensen være fare for mugg-vekst og svellingsskader på innredning eller bygnings-deler. Er rommet er konstruert uten luftespalte ved dør eller gjennom vegg vil ikke frisk luft bli tilført rommet. Ventilasjonen fungerer ikke.

Lekkasje av røranlegget

Dersom du skal rehabilitere et bad bør du se på om røranlegget har skjulte skjøter (inne i veggene). Konsekvensen av en lekkasje vil føre til store fuktskader før den oppdages.

badekar

Dersom du skal ha badekar er det viktig å se på om inspeksjonsluke i innbyg-gingsveggen til badekaret mangler. Dersom det så gjør er det ikke mulig å få luftet eller drenert hulrom-met under badekaret. Dette vil medføre fare for tillstopping av avløp og sopp- og muggvekst på baderomet.

Baderomsgulv

Gulvkonstruksjonen på badet har ikke tilstrekkelig stivhet og bære evne for flis og utstyr. Fare for oppsprekking av fliser, svikt i konstruksjon oglekkasjer.

Tett rør

Dersom r ørgjennomføringen til dusjbatteriet ikke tett kan det være fare for umiddelbar lekkasje i veggen.

Våtromsmaling

Taket på baderomet er ikke malt med våtromsmaling. Da vil taket etter hvert svelle og mugg/sopp vil begynne å gro over takplatene.

Overgangen mellom gulv og vegg

Overgangen mellom gulv og vegg på rommet er feilkonstruert. Konsekvens: Ved bevegelser i konstruksjonen er det fare for oppsprekking av membran og lekkasjer.

Hjelpesluk mangler

Hjelpesluk mangler, vann-søl på gulvet utenfor dusjen kan ikke renne til sluk. Konsekvens: Vil gi oversvøm-melse i tilstøtende rom etter kort tids vannlekkasje.

For tynn påstrykningsmembranener

Påstrykningsmembranener for tynn ved sluket på baderommet. Konsekvens: Fare for lekkasjer på kort og lang sikt.

Vi er klare til å hjelpe deg. Ingen jobb er for liten eller for stor.

Ta kontakt med oss dersom du vurderer nytt baderom eller oppussing av ditt gamle. Vår erfarin og våre mange fornøyde kunder i Bergen, er din trygghet.