Murmestertoresalbu

Murmester Tore Salbu AS

Naturstein og natursteinsmuring i bergen og omegn

NATURSTEIN OG NATURSTEINSMURING I BERGEN OG OMEGN
NATURSTEIN OG NATURSTEINSMURING I BERGEN OG OMEGN 2

Naturstein

NATURSTEIN OG NATURSTEINSMURING I BERGEN OG OMEGN
NATURSTEIN OG NATURSTEINSMURING I BERGEN OG OMEGN 2

Naturstein og natursteinsmuring i bergen og omegn

Naturstein som byggemateriale har vært i bruk i generasjoner. Våre foreldre bygget sine boliger, og også monumentale katedraler, i dette unike byggematerialet. Også i dag prydes et stort antall praktbygg med naturstein.

Les mer om murerfaget her

Ta kontakt med oss i dag for bestilling av våre tjenester.

NATURSTEIN OG NATURSTEINSMURING I BERGEN OG OMEGN 3
NATURSTEIN OG NATURSTEINSMURING I BERGEN OG OMEGN 4

Materialbruk og konstruksjoner forener det beste fra lokal byggetradisjon og moderne muligheter.

Vi bruker naturstein til:

  • Hagemurer
  • Terrasser
  • Forblending
  • Skiferarbeid
  • Brostein
  • Belegningsstein

Steingulv legges som fliser eller tykkere heller og blokker. Skifer, granitt og marmor er mest vanlig, men man kan få et vell av steinarter. Steingulv er fuktbestandige og renholdsvennlige.

Selv om vi har rikelig med stein i Norge, velges ofte utenlandsk stein av prismessige årsaker. Det finnes også tilfeller der norsk stein er sendt til utlandet for bearbeiding før det brukes i Norge, noe som har stor betydning for klimagassutslipp.

Det er ofte stort svinn ved uttak av stein til fliser. Jo større fliser og strengere krav til overflaten, jo større svinn blir det. Miljøbelastningen er i hovedsak knyttet til råvareuttak, transport av stein og selve bearbeidingen.

Litt om naturstein  – kilde https://no.wikipedia.org/wiki/Naturstein 

Naturstein benyttes om alle forekomster av bergarter som benyttes til oppdeling i plater, blokker eller andre emner og brukes som bygnings-, fasade- og prydstein hvor bergartens estetiske kvaliteter kommer fremfor tekniske egenskaper. Det benyttes gjerne en videre inndeling i tre hovedgrupper:

Blokkstein er massive bergarter (slik som granitt, larvikitt, marmor, kleberstein) som sages eller splittes ut av fjellet i form av rektangulære blokker, som igjen sages eller splittes opp til mindre plater i fabrikker.

Skifer er bergarter som har en naturlig kløv, definert ved konsentrasjoner av glimmermineraler som bergarten kan splittes langs til plater.

Murestein er betegnelsen på rå blokker og emner som fremkommer ved sprengning i mange typer bergarter og benyttes til tørrmuring og forblending.

Foruten bergartenes utseende avgjøres også pris og attraktivitet i det globale markedet av bergartens unikhet og til en viss grad tekniske egenskaper. For blokkstein er det store forskjeller i pris mellom, i verdenssammenheng, unike og ikke-unike bergarter. For Norges del er det kun de mest unike bergartstypene som er konkurransedyktige i det internasjonale blokksteinsmarkedet. Dette gjelder også til en viss grad skifer, men her spiller teknisk kvalitet og holdbarhet en større rolle. For murestein og rustikt utseende heller er utseende i ferdig mur eller forblending av en viss betydning, men transport er mer avgjørende. Korttransportert murestein vil være billigere.

Naturstein i Norge
Eksportverdien for naturstein i Norge ligger over en milliard kroner i året. Over halvparten av dette er larvikitt, mens resten er marmor og skifer. De viktigste produktene:

Larvikitt Polert syenitt med perlemorglans, f.eks. Lundh Labrador.

Fauskemarmor

Kleberstein til bruk i ovner og peiser. Målselv i Indre-Troms og Otta og Sel i Gudbrandsdalen. Kleberstein til Nidarosdomen blir idag tatt ut i Kvikne.

Ottaskifer, oppdalskifer og altaskifer.

Boknstein

Støttemurer til et hvert behov
Vi tilbyr mange forskjellige støttemursløsninger med våre produkter, så uansett hvilket behov du måtte ha, finner vi løsningen for deg.

Evigvarende kvalitet
Naturstein regnes som evigvarende. Det settes derfor høye krav til både metode og utførelse av arbeidene, for at det ferdige produktet skal ha maksimal levetid. VI hugger og skjærer skifer for plattinger, gangstier og forblending. Vi legger også skifer i sand/finpukk, eller limer på betongunderlag.

Les mer om murerfaget her

Ta kontakt med oss i dag for bestilling av våre tjenester.

Vi er klare til å hjelpe deg. Ingen jobb er for liten eller for stor.

Ta kontakt med oss dersom du vurderer nytt baderom eller oppussing av ditt gamle. Vår erfarin og våre mange fornøyde kunder i Bergen, er din trygghet.
NATURSTEIN OG NATURSTEINSMURING I BERGEN OG OMEGN 6
Logo_02 Mester
logo sentralt