Murmestertoresalbu

Murmester Tore Salbu AS

Piperehabilitering

Piperehabilitering skorsteinsrehabilitering
Piperehabilitering skorsteinsrehabilitering 1

Piperehabilitering

Piperehabilitering skorsteinsrehabilitering
Piperehabilitering skorsteinsrehabilitering 1

Skorsteinsarbeid og piperehabilitering til kunder i Bergen

Murmester Tore Salbu AS har god kapasitet og har mye erfaring med rehabilitering av skorsteiner – skorsteinsarbeid Bergen.

Les mer om murerfaget her

Ta kontakt med oss i dag for bestilling av våre tjenester.

Piperehabilitering skorsteinsrehabilitering 2

Hvorfor er piperehabilitering og skorsteinsrehabilitering så viktig?

Dessverre går en rekke skorsteiner i stykker hvert eneste år.

De vanligste årsakene for behov for skorsteinsarbeid er:

Vanlig forvitring og elde, tverrsnittet er blitt for stort etter at gamle ovner byttes ut med nye, Dårlig isolasjon, feil fyring med ved, vedovner er byttet ut med oljekaminer, dårlig trekk, utette skorsteiner eller lavtemperaturkjeler er montert.

Er du i tvil om behovet ditt for piperehabilitering, ta kontakt med oss i Murmester Tore Salbu ASi Bergen. Vi kommer om nødvendig på befaring.

Gamle skorsteiner er som regel dårlig isolert og har for dårlig tverrsnitt.

 

Moderne ildsteder/kjeler kjennetegnes ved mindre avgassmenger og betydelig lavere røykgasstemperaturer. Følgene er at den vanndampen som er i avgassene kondenserer ved lave temperaturer. Avgassene inneholder også aggresive syrer. Dette kondensatet angriper de innvendige flatene og fugene i skorsteinen. Resultatet er en nedbrytning av materialene og en fuktighetsvandring ut mot skorsteinens overflate. Det vises som store skjolder på utsiden av skorsteinen, eller til og med som fuktige flater og vann. Det beste er naturligvis å ikke la det kommer så langt.

Man kan spare penger og ergrelse hvis man rådfører seg med feiere eller andre fagfolk når det skal monteres nye ildsteder. Hvis det er mistanke om svakheter ved pipen, bør den straks undersøkes av sakkyndige.

Murmester Tore Salbu AS gir deg riktig løsning for skorsteindrehabilitering:

Piperehabilitering skorsteinsrehabilitering 3
Piperehabilitering skorsteinsrehabilitering 4

Pipen må vedlikeholdes

En pipe har ikke ubegrenset levetid og krever vedlikehold slik alt annet i en bygning trenger. De fleste piper må en gang skiftes ut eller rehabiliteres. Pipen blir påvirket av fyring, vær og vind, og er pipen laget av mur vil det med tid og stunder trenges en rehabilitering.

Har du fått pålegg fra brannvesenet om å utbedre pipen, har du ikke noe valg – problemet må utbedres. Piperehabilitering vil ofte være det riktigste og rimeligste alternativet. Er du usikker på dette, så ta kontakt med oss. Vi har høy kompetanse og dyktige medarbeidere som vil komme på befaring og vurdere tilstanden på din pipe og ildsted, før du får en faglig begrunnelse og forslag på tiltak for utbedring.

Hvorfor rehabilitering?

HAR DU HATT TILSYN OG FÅTT PÅVIST AVVIK PÅ DIN SKORSTEIN OG TRENGER SKORSTEINSARBEID?

Forvitring og elde

Pipebrann

skadet innerrør

Fuktskade

sprekker og fuger som tæres bort

Feil avstand til treverk

Gamle ovner byttes med nye og pipetverrsnittet blir for stort

HVA OPPNÅR DU MED PIPEREHABILITERING OG SKORSTEINSARBEID?

en rehabilitert skorstein forebygger pipebrann

bedre trekk

bedre fyringsøkonomi

Løsninger på problemet

Løsningen er heldigvis ikke så komplisert som man kanskje kan frykte. Det er sjelden behov for å rive den gamle pipen. Det finnes enkle og rimelige piperehabiliteringssystemer som raskt og enkelt gir deg en pipe som tilfredsstiller dagens krav. Man senker nye kondensbestandige rør fra toppen og inn i det eksisterende pipeløpet. Disse rørene gir pipa et mindre tverrsnitt, optimalt tilpasset moderne ovner og fyringsmetoder. Rørene er enten av syrefast/rustfri kvalitet eller keramikk, de er meget motstandsdyktige mot all slags påkjenning av både varme og kondens.

I tilfeller hvor det er viktig å opprettholde tverrsnittet i pipen, er kanalsement et riktig alternativ. Er pipa ødelagt over tak må også dette repareres.

Våre rehabiliteringseksperter står til din tjeneste med å utarbeide detaljerte rehabiliteringsforslag for enhver skorsteinstype. Ved hjelp av tverrsnittsberegninger med EDB og eventuelle besiktigelser på stedet, kan du få tilsendt tilbud på en sikker og økonomisk løsning.

 

Vi er klare til å hjelpe deg. Ingen jobb er for liten eller for stor.

Ta kontakt med oss dersom du vurderer nytt baderom eller oppussing av ditt gamle. Vår erfarin og våre mange fornøyde kunder i Bergen, er din trygghet.
BAD OG BADEROM I BERGEN OG OMEGN 6
Logo_02 Mester
logo sentralt