Murmestertoresalbu

Murmester Tore Salbu AS

Rehabilitering av bad og baderom i bergen og omegn

Rehabilitering av bad og baderom i Bergen og omegn
Rehabilitering av bad og baderom i Bergen og omegn 1

Rehabilitering

Rehabilitering av bad og baderom i Bergen og omegn
Rehabilitering av bad og baderom i Bergen og omegn 1

Alt innen rehabilitering av bad og Baderom i Bergen og omegn

Ønsker du rehabilitering av ditt bad og baderom i Bergen, eller et helt nytt? Vi tar ansvar for badet ditt og tar hele rehabiliteringsjobben til avtalt pris og tid! Vi leverer alt fra materiell, håndverkere og møblement til ditt bad og baderom, spør oss! Vi hjelper deg med alt til ditt bad.

Murmester Tore Salbu AS ha mange års erfaring som baderomsentreprenører. Når det gjelder oppbyggingen av badene følger vi den nye våtromsnormen når vi rehabiliterer bad og baderom.

Selve oppbyggingen av badet og baderommet kan Murmester Tore Salbu AS stå for snekkerarbeidet, murerarbeider og flislegging. Pålegging av membran, rørleggerarbeider, malerarbeider og elektrikerarbeider har vi faste samarbeidspartnere som vi kan benytte hvis du ønsker det.

For deg som kunde, betyr det at med oss som entreprenør, har du et firma som tar ansvaret for byggingen av badet og som kan følge opp rørlegger, elektriker etc. Dermed får du bare et firma å forholde deg til og slipper å havne i en situasjon der det er uklart ansvarsforhold om ditt bad og baderom.

Rehabilitering av bad og baderom i Bergen og omegn
Uansett hvilken standard du ønsker på ditt nye bad, er det viktig å gjøre et ordentlig grunnarbeid. Omfanget av grunnarbeidet vil kunne varierer fra bad til bad, vi har tatt høyde for full rehabilitering av badet hvor grunnarbeidet inkluderer nedriving av det gamle badet helt ned til stenderverk, oppbygging av gulv og vegger etter dagens krav, gulvavretting og støpemasser, membraner, utskifting av sluk, nødvendige rørarbeider og elektrisk gulvvarme. Hvis ombygging av badet medfører sammenslåing av flere rom, forsterking av bjelkelag, ekstra isolering eller endring av andre tunge bygningsmessige konstruksjoner vil det medføre ekstra kostnader.

Vi har lang erfaring med bygging og rehabilitering av bad og baderom i Bergen. Vi vil alltid gi deg den beste fagmessige vurderingen av hva slags type grunnarbeid ditt bad vil trenge for at du skal få det beste resultatet. 

Les mer om murerfaget her

Ta kontakt med oss i dag for bestilling av våre tjenester.

Rehabilitering av bad og baderom i Bergen og omegn 3

10 råd til deg som skal bygge nytt eller rahabilitere et våtrom - bad - baderom.

Rehabilitering av bad og baderom i Bergen og omegn 4
Rehabilitering av bad og baderom i Bergen og omegn 5
  • Inngå skriftlig kontrakt med foretaket du engasjerer til å utføre rehabiliteringen, det finnes standardiserte kontraktsskjemaer.
  • Spør om foretaket har sentral eller lokal godkjenning før du setter igang rehabiliteringen av ditt bad. Alle håndverkere skal være offentlig godkjente.
  • Undersøk formaliteter og organisasjonstilhørighet .
  • Vær tålmodig hvis foretaket du har sett deg ut har det travelt, så ikke prøv å finne en ny, dårlig erstatning. Det er bedre å vente noen uker med å renovere badet enn å måtte ty til useriøse foretak.
  • Innhent flere tilbud til badet ditt- be om referanser.
  • Spør etter våtromssertifikat som er en garanti for at foretaket har kompetanse på området.
  • Konsentrer ansvaret. Et nybygg eller rehabilitering av bad innbefatter flere ulike yrkesgrupper. Det lureste er å velge ut en person eller ett foretak til å stå ansvarlig.
  • Undersøk om foretaket har et kvalitetssikringssystem, noe som sikrer at arbeidet blir utført mest mulig riktig første gang - for derved å unngå reklamasjoner i ettertid. Hvis foretaket har sentral godkjenning (se punkt 2), er det en garanti for at det har et slikt kontrollsystem.
  • Ha en befaring med foretaket før arbeidet igangsettes. Her går dere gjennom hva som skal gjøres og hva som er de ønskede resultatene. Jo bedre forberedelser, jo bedre resultat.
  • Selv om du er "fingernem" bør du tenke deg om før du bygger et bad selv. Et bad blir utsatt for stor belastning og det kreves faglig kompetanse og god innsikt. Velger du et seriøst foretak med kompetanse på området er du trygg mht. reklamasjons- og garantiordninger.

Vi er klare til å hjelpe deg. Ingen jobb er for liten eller for stor.

Ta kontakt med oss dersom du vurderer nytt baderom eller oppussing av ditt gamle. Vår erfarin og våre mange fornøyde kunder i Bergen, er din trygghet.
Rehabilitering av bad og baderom i Bergen og omegn 6
Logo_02 Mester
logo sentralt